Menu

Documenten

Document R-1746-14-8194-19r

Jennemaria weduwe wijlen Andries Janssen cumtutore cedit aan Adriaantie Hendrik Bernevelt geassisteert met haren man Jan Jansse Schalcken de helft gemeen en onbedeelt, in de helft van een lemen huijsje, en hoff, groot int geheel sestien roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt Zeger Brocken, west Adriaan Hendrik ... en noort Cornelis Brouwers, belast met twee gulden tien stuijvers aan den H: Geest Armen alhier in eene meerdere rente, item met eenen gulden s'jaars aan ...., voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den achsten december seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: 10 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832