Menu

Documenten

Document R-1532-14-7925-12r

Agnees de weduwe van Michiel Roelofs dochter van wijlen Peter van Boerden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Goijaert Jan Vet, haar zwager, al haar tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een stuk land, groot ongeveer 10 lopensaet en 8 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Creijenvens Acker, aldaar tussen:
erfenis van de weduwe van Jan Sijmons een zijde
erfenis van de weduwe van Jan Embert Eelkens en meer anderen ander zijde
erfenis van Vranck Lemmens en meer anderen een einde
erfenis van Cornelis van Spaendonck en van Gerit Hanrick Beijkens ander einde.

Gekomen zijn voor schepenen Goijaert Jan Vet als man van Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Michiel Roelofs ter ener zijde en Gerit Hanrick Beijkens als man van Dimpna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Claeus Zegers ter andere zijde en ze hebben een erfruil gemaakt.
Goijaert Jan Vet zal hebben een erfenis in land, groot ongeveer 4 lopensaet en 11 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Creijenvenschestraet in die Langen Acker, aldaar tussen:
erfenis van de weduwe van Jan Embert Eelkens een zijde
erfenis van de erfgenamen van Gerit Jan Crillaerts ander zijde
erfenis van Cornelis Nouwens en meer anderen een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Hieruit te gelden aan de erfgenamen van Hanrick Eemmen in Oisterwijck te betalen 1 oert stuiver erfcijns.

Hiertegen zal Gerit voors hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk erfenis gelegen in land, groot ongeveer 10 lopensaet en 7 roeden, gelegen als in de tochtbrief voors.
Hieruit te gelden 3 blanck erfcijns aan de erfgenamen ut supra.

1532, augustus 21

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832