Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1502-14-7899-18v

Henric Claus Wouters soen een acker lands ses lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten die Hasselt tussen erffe Jans van Son ende sijn kijnderen deen sijde ende tussen Jans van Haestrijcht streckende vande erffe Jans van Haestrijcht totte straet toe ende welcken acker lands Henric voers ghecocht ende ghecregen heeft van de Taeffele des Heijlighe Gheests van den Bossch ut patet in literis supportavit (zoals blijkt uit brieven heeft overgegeven) Janne Henric Claus Wouters soen ... daer hij uit gelden .... xix lopen rogge ... in Tilborch te leveren welcke xix lopen rogge .... date ut supra scabini Reijnkens, Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832