Menu

Documenten

Document R-1545-14-7936-55r

Cornelis zoon van wijlen Henrick Laureijs, weduwnaar van Elijsabet dochter van wijlen Jan van Zon, uit kracht van testament hem door wijlen Elijsabet zijn vrouw, toen ze samen leefden, gegeven en verleend, wat wij schepenen hebben gezien en horen lezen, verkoopt aan Henrick zijn zoon een huis, hof, schuur met grond en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg in die Hasselt tussen:
Gherit Adriaen Meeus een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
Herman Gherit Hermans ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Vekensche Acker gelegen te Tilburg in die Sterts Hoeve tussen:
Gherit Adriaen Meeus een zijde
Adriaen Peter Zegers ander zijde
Gherit Adriaen Meeus en anderen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Venacker, gelegen aldaar tussen:
Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
Gherit Adriaen Meeus ander zijde
Michiel Gherit Wouters een einde
De Veckensche acker voors., ander einde.
Nog een stuk erf in land en weide, gelegen als voor tussen:
Gherit Adriaen Meeus beide zijden
Cornelis Wouters voors. een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk erf in 1snd en weide, gelegen aldaar tussen:
Cornelis Cornelis Wouters een zijde
Jan Jan Eelkens ander zijde
Michiel Gherit Wouters een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog een weideveld gelegen aldaar tussen:
die gemeijn straat een zijde
Lambrecht Willem Lemmens ander zijde en een einde
Cornelis Jan van Gorp ander einde.
Nog een stuk weideveld genaamd de Wouwerhof gelegen te Tilburg in die Hasseltsche Ackeren tussen:
een gemeijn waterlaat een zijde
een gemeijn akkerweg ander zijde
Jan van Ghierl een einde
scherp uitgaande ander einde.
Nog een stukje land ook gelegen aldaar tussen:
Michiel Gherit Wouters een zijde
Cornelis Gherit Hermans en Wouter Jans ander zijde
Lambrecht Willems voors. een einde
een gemeijn akkerweg ander einde.
Waaruit Henrick voors. zal gelden de oude en gewoonlijke kommer, die daar van rechtswege uitgaat.

1545 maart 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832