Menu

Documenten

Document R-1518-14-7914-4r

Henrick zoen wilner (wijlen) Jans van Spaendonck sijn ghedeelt ende recht in een stuck lands geheijten den Vos Acker vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe IJken Mutsaerts deen sijde ende tussen erffe Em Eelkens kijnderen dander sijde Item hier toe sijn ghedeelt ende recht in een stucxken erffs geheijten Marije Hoeffken, gelegen aende Voss Acker voers ende welck ghedeelten voers Henricken voers te deel ghevallen sijn tussen sijn broeders ende susters ut patet (zoals blijkt) in eenen deijlbrieff die Tilborch .... supportavit (heeft overgegeven) Gheriden Gherit Reijnen zoen sijnen zwager simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgeven affgaen ende vertijden altijt vast ende stentich te houwen ende allen commer van sijnen weege aff te doen datum xxix januarij scabini Vermeer, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832