Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8189-272r

Justinus van Heijst, ende Cornelis Smulders, cedunt aen Willem Segers een parceeltje soo weijlant als heijde groot drie quart loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Cornelis Willem Zegers, zuijd, ende west de heijde, en noord Willem van Spaendoncq, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den aghsten april seventien hondert ses en twintigh,

Cooppenn: 12 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832