Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8187-250r

Geerit Goijaerts Verbunt, cedit aen Adriaen Jan de Cocq, een halff huijs bestaende in een camer, ende halve put met den hoff daer aen groot vier en veertigh roeijen ofte etc. gestaen ende gelegen binnen Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer, oost de straet, zuijd Peeter Jan Heerdens, west, ende noord den cooper, los en vrij, uijtgenomen thien duijten chijns jaers aen ... Ekelschot tot Oorschot, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den negenden meij seventhien hondert veerthien.

Cooppenn: ende slagen 134:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832