Menu

Documenten

Memorie van successie M-1857-71-214

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Wilhelmus de Beer.
De ondergetekende Peter Heerkens bouwman wonende te Tilburg, als in huwelijk hebbende Maria de Beer en als zodanig ten deze handelende vermits hun huwelijk onder algeheele gemeenschap van goederen is aangegaan te effecte dag en domicilie kiezende te kantore van notaris Daamen te Tilburg verklaart.
Dat Wilhelmus de Beer, vader van genoemde Maria de Beer, op den 27e october 1857 te Tilburg alwaar hij het laatst gedomicilieerd was, ab intestato is overleden.
Dat zijne nalatenschap bestaat uit de volgende goederen onder de gemeente Tilburg
H 195 bouwland 43 R 80 ellen
H 198 idem 86 Roeden
H 201 idem 80 Roeden 70 ellen
H 227 idem 25 Roeden 60 ellen
H 246 idem 45 Roeden 40 ellen
H 249 idem 15 Roeden 50 ellen
H 252 idem 17 Roeden 70 ellen
De helft in
H 128 weiland 18 roeden
H 129 hof 17 roeden
H 130 huis en erf 3 roeden 30 ellen
F 1257 dennenhout 3 B 95 R 70 e
A 1602 opg. boomen 1 B 36 R 20 el
Voorts dat door dit overlijden geen fidei commies gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is en dat de ...
Tilburg den 13e april 1858.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832