Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1549-14-7940-20v

Herman zoon van wijlen Herman Hermans als man van Jenneke en Willem zoon van wijlen Henrick Henricks als man van Adriaena, dochters van wijlen Henrick Ariaen van Dijck, die deze wijlen Henrick Ariaen van Dijck verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw dochter van wijlen Jan van Boerden, hebben overgedragen aan Willem zoon van wijlen Henrick van Dijck, hun zwager, met alle brieven en recht, met afgaan en vertijen, alle versterf en recht van versterven als hen en elk van hen in de naam van zijn vrouw bovengenoemd aangekomen en verstorven was van wijlen Gherit Jan van Boerden, om van hun vrouwen, in alle havelijke en erfelijke goederen, hoedanig ze zijn mogen en op wat voor plaats die gelegen zijn of vergouden worden, hij zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge of zo waar men die enigszins in hun naam of in die van hun beider vrouwen zal mogen bevinden, behalve alleen en hen gereserveerd, datgene wat ze van de havelijke goederen gedeeld hebben, dat zullen ze behouden.
En hebben geloofd Herman en Henrick bovengenoemd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc, en nooit meer naar het voors. versterf en recht van versterven te talen of te doen talen en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege hun beider vrouwen voornoemd daarop komende allemaal af te doen.

1549, november 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832