Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1601-14-7991-114v

Gheridt soone Cornelis Cornelis sBeren, een stuck saijlants hem toebehoirende geheijten de ... een lopensaet seven ende veertich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hoeven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Meeussoon deen zijde, ende tusschen de gemeijnte aldaer dander zijde, hodende met beijde deijnden aende erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters, noch een stuck saijlants geheijten de Cranenberch een lopensaet ende xi roijen metter mate begrijpende, gelegen binnen de prochie voirschreven ter plaetse geheijten aende Hasselt inde Sterts hoeffe aldaer tusschen erffenisse sijns Gheridts voirschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters oijck voirschreven dander zijde ende deen eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijnte aldaer, ende noch een stuck saijlants geheijten de Stuckxkens seven ende veertich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse lest voirschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Peeters Zwijsen deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis sBeren dander zijde, streckende vande erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters totter erffenisse Cornelis Janssoon de Beer ut dicebat legitime etc. Anthonissen soone wijlen Cornelis Cornelis Wouterssoon dicwels voirs. met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum v octobris 1601, scabini Vet et Bochmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832