Menu

Documenten

Document R-1734-14-8191-162

Hendrik van Rijsbergen, Geertruijd desselffs meederjarige sustere cum tutore, Jan Mattijs Maes als in houwelijk hebbende Maria Anna van Reijsbergh, en Adriaen van Gorp als in houwelijk hebbende Elisabeth van Rijsbergh cedunt aen Lourens ende Peter Maes een huijs ende hoff daer aen groot veertien roeden offte etc., gestaen ende gelegen onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Lambregt Segers, zuijd de straat, west Johannis Janssen, en noord de selve, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den seventhienden meij seventien hondert vier en dertigh.

Cooppenn: 125 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832