Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-265r

Jan Janssen vanden Bosch cedit aen Jan van Dooremalen een parseel ackerland groot twee loopensaeten offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de straet, zuijd Norbert Francken, west de wedue Willem Jan de Beer, en noord Geerard Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc, pro ut in forma, actum den drie en twintigsten meij seventien hondert dertigh,

Cooppen: 80 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832