Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-161r

Cornelia Nicolaas Beris cum tutore, Jan Janssen van Hest, en Jan Janssen Vermeer als in huwelijck hebbende Maria Jansen van Hest, cedunt aan Norbartus van den Bergh, eerstelijck een huijs en hoff groot een en een half L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt aldaar aan 't Craijven, oost de straat, zuijt Wouter van Ierssel, west Mattheus Reijnen, en noort Jasper van Wijtvliet, los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan 't Craijven aldaar oost Mattheus Reijnen, zuijt Maria Adam van Riel, en de kinderen Peter van Rijssel, west Antonia Soffaers, en noort Jacobus van Beurden, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot een en drie quartier L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse aan't Craijven, aldaar oost Jan van Hest, zuijt de weduwe Cornelis Maas, west Adriaan Maas, en noort Mattheus Reijnen, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den tweeden februarij seventien hondert vijff en veertigh,

Cooppenn: 380 gulden, voldaenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832