Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7940-56r

Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghesel heeft wettelijk en erfelijk overgegeven aan Peter zoon van wijlen Huijbrecht Smitten, hem tot zijn recht van tochten en zijn kinderen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw dochter van wijlen Willem Stevens, ter erve te blijven, samen met ondergenoemde brieven en recht, met afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden hem toebehorende in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 karolus gulden van 20 stuivers per stuk of die waarde in ander goed geld, dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en goede betaling wezen zal, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof met grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende groot ca 5½ lopensaet en 1 vierdevaetsaet min 3½ roeden gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt aan die Steenen Camer tussen:
erfenis van Willem Willem Mutsaerts met zijn kinderen, westwaarts een zijde
erfenis van Steven Willem Stevens en Gherit de Bont, oostwaarts ander zijde
erfenis van Willem Willem Mutsaerts, waar een arm van een waterlaat deels tussen loopt een einde
die gemeijn straat, waar ook een arm van een waterlaat tussen loopt ander einde.
Welke cijns van 9 karolus gulden voors. Claeus zoon van wijlen Gherit Smolders als schuldenaar geloofd had aan Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel bovengenoemd zoals blijkt in brieven van Tilburg.
Hij heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de gehel?? cijns van 9 karolus gulden voors. te los staat met 150 karolus gulden volgens de losbrief, die daarvan is.

1550, maart 20

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832