Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8189-115v

Adriaen Peters vande Loo, Jan Hendric van Heijst als inne houwelijck hebbende Adriaentje Peters vande Loo, Bartel de Roij als inne houwelijck hebbende Maria vande Loo, Peter ende Cornelis Peter vande Loo, cedunt aen Andries Jan Geerit Willemen in houwelijck hebbende Maria Peters vande Loo vier vijffde parten onbedeelt in eene camer aenden oosten cant scheijdende opde graat vande schouw, tusschen de woninge ten westen met ontrent twintigh roeden hoff daer aen gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaatse de Hasselt, aldaer oost Adriaen Jan Denis Martens, zuijd Cornelis Brouwers, west den selve ende noord de straet, belast met sestien stuijvers s'jaers aenden rentmeester der episcopale goederen tot s' Bosch, met nog twee gulden thien stuijvers aenden Heijligen Geest Armen alhier, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den derden februarij seventien hondert drie en twintigh.

Cooppenn: 32 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832