Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-90r

Marten, ende Adriaen Peeters de Post, Huijbrecht Cornelis Jan Jaspers, als in huwelijck hebbende Lijsbeth Peeters de Post kinderen te samen van Peeter Martens de Post, die int volgende mede is consenterende, cederunt, aen ende ten behoeve, van Thomas Cornelis Voskens, een huijsken staende op de gront vande gemeente alhier, ... het Kreijven, comende oost, suijt, west ende noort de gemeene Baen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum ut supra (22 januari 1686)

Cooppen: 90:0:0Zoeken in website: De Hasselt voor 1832