Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-28v

Daniel dochter wilner (wijlen) Jan Peeter Nouwe cum tutore (met haar voogd) alle alsulcken versterff ende recht van versterven als haer aenbestorven ende achter gebleven is van ende nae doot van wilner (wijlen) Adriaen Aerts Cort sBonte huijsvrouw haer aude moeder ende dat in twee versceijden stucken erffs waer aff deen ghelegen is tot lands inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt in die Tetenbraeck tussen erffe Cornelis Henrick Lauwereijs deen sijde ende tussen erffe Adriaen Michiel Roelofs dander sijde ende dander stuck erffs voirs tot heijen liggende ghelegen aldaer tussen erffe Anthonis Frans deen sijde ende tussen erffe Wouter sijns soens dander sijde streckende met beijde eijnden aen die straet aldaer ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Adriaen Michiels voirs met affgaen ende verthijden ut mores est et promisit super se et bona sua habita en habenda (zoals gebruikelijk is en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te houden ende commer van haer wegen aff te doen daer Adriaen voirs uit gelden ende betalen sal jaerlix alle alsulcke commer als van rechts wege behoirlic ende sculdich is uit te gaen datum et scabini ut supra (... maij anno xxii scabini Vermee ende Beris).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832