Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-21v

Cornelis soone wijlen Jan Cornelis Wouterssoon, die helft onbedeijlt vuijt eenen stuck saijlants daeraff dander helft Aleijdt dochter Cornelis Wouters voirs. is toebehoirende tgehele stuck saijlants derdalff loopensaet ende iiii roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum (ter plaatse) de Hasselt aldaer tusschen erffenisse die kijnderen Jan Cornelis Cornelis Wouters deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Willem Gheridt Adriaen Meussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Cornelissoon van Beurden met sijnen voorkijnderen totten ghemeijnde strate aldaer ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijck etc.) Cornelissen soone Gheridt Daniel Gheridt Hermans met affgaen etc.warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xiiii martij 1597, scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832