Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7924-43v

Peter en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Mathijs vanden Eijnde, voor henzelf en voor Jan hun broer; Goeijaert zoon van wijlen Gerit Rosen als momber van Jan zoon van wijlen Jan Gerit Rosen, die Jan voors gewonnen had bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Mathijs vanden Eijnde, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan de wettige kinderen van wijlen Gerit zoon van wijlen Jan Reijner Crillaerts alias Hagaerts een stukje land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van de weduwe van Gerit Hagaerts een zijde en een einde
erfenis van Hanrick Appels ander zijde en ander einde.

1532, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832