Menu

Documenten

Document R-1748-14-8194-144v

Antonij, Adriaan, Maria en Jenneken Laurens Moonen, Pieternel Moonen weduwe wijlen Paulus Melis, cum tutoribus, Norbart Bogers als in huwelijck hebbende Adriaantje Hendrik Driessen, Adriaan Jan Moonen, Gerard Adriaan Moonen, Anneken weduwe wijlen Peter van Heijst cum tutore, Jan Mutsaars als in huwelijck hebbende Geertruijd Cornelis van Heijst, Denijs Gerart van Heijst, Gerart Michiel van Spaandonck als in huwelijck hebbende Johanna Jan Emans, Antonet Gerart van de Camp cum tutore, Michiel Peijs als momboir en Francis Sneesens als toesiender over het een onmondig kint wijlen Jan Martinus Peijs, daar moeder van is Elisabet Wouters, den selven Michiel nog als momboir, en Francis Sneesens als toesiender over de vijf onmondige kinderen wijlen Anneken Jan Peijs, daar vader van is Peter Wisselaars, Gerart Carel van de Camp als vader en voogt, en Adriaan Jan Moonen als toesiender over het nog onmondig kint wijlen Maria Jan Moonen, de voogden met consent en approbatie van Heeren wethouderen alhier, inne date 15e julij 1748 op heden vertoont, cedunt aan Norbart Daniel van Hemert een huijs en hof groot vijf en twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Antonij van Pelt, zuijt de straat, west Cornelis Coolen, en noort denselven, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den ses en twintigsten julij seventien hondert agt en veertig.

Cooppenn: en slagen 197 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Peter Opheij een parceel ackerlant groot twee en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt oost Mattheus Reijnen, zuijt Laurens de Cocq, west en noort Peter Hensen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den ses en twintigsten julij seventien hondert agt en veertig.

Cooppenn: en slagen 166 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Peter Opheij een parceel ackerlant, groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost den H: Geest Armen, zuijt Cornelis Beris, west Adriaan de Roij, en noort de weduwe Jan Simons, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den ses en twintigsten julij seventien hondert agt en veertig.

Cooppenn: en slagen 154 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832