Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-121v

Bastiaen Willem de Beer cedit aen Jacobus Willem de Beer sijn broeder een parceeltje ackerlant groot een Loop ofte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost eenen waterlaat, zuijd Norbert Vrancken, west Cornelis Verbunt, ende noord de kinderen Jan de Cocq,
Item een perceeltje ackerlant groot een Loopensaet ofte etc., gelegen als voor aldaer oost eenen erffwegt, zuijd de kinderen van Geerit Verschueren, west Andries Janssens, ende noord Cornelis Beris, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den negen en twintigsten september seventhien hondert drie en dertigh.

Cooppenn: 60 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832