Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1562-14-7952-41r

Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Jan Claes Henrick Verhoeven aan de ene zijde en Herman Jan Gerijt Hermans als man en momber van Engel zijn huisvrouw, dochter van Henrick Cornelis Appels, aan de ander zijde en ze hebben van zekere van hun erfelijke goederen een zekere erfruil en erfwisseling gedaan en gemaakt zoals hierna volgt.
In verband hiermee zal de voors Jan van de voornoemde Herman hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk akkerland, groot ongeveer 3½ lopensaet en 2½ roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in Sterts Hoeve aenden Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan Thonis Jan Adriaen Smoelders een zijde
erfenis van de weduwe van Peter Mathijs van Eijnd cum pueris (met haar kinderen) ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Elizabeth Henrick Appels voornoemd ander einde.
Welk stuk land aan de voornoemde Herman in recht van successie en versterven aangekomen is na de dood van Jenneke moeder van zijn huisvrouw en dat hem tegen zijn mede deelslieden ten deel gevallen is pro ut in literis de (zoals in brieven van) Tilborch [staat].
Op welk stuk land voors de voornoemde Herman vertegen heeft ten behoeve van Jan voors met overgeven en afgaan als etc et promisit warandiam more solito (en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Jan voornoemd hieruit moet blijven gelden een blanck per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch, verder belovende deze erfruil en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 2 januari, schepenen Reijnbouts en Ghierll.
Debet (verschuldigd) 2 briefgeld.

Hiertegen zal de voors Herman van de voornoemde Jan hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk heiveld in alle grootte als dat gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Hasselt in de Vennen aldaar tussen:
erfenis van Jan Jan Vetten een zijde
erfenis van Adriaen Daniel Cornelis Hermans ander zijde en een einde
erfenis van Peter Michiel Gerijts ander einde
zoals hij zeide.
Op welk stuk heiveld voors de voornoemde Jan vertegen heeft ten behoeve van Herman voors, met overgeven en afgaan zoals dat daartoe behoorlijk en recht is et promisit warandiam more solito (en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en deze erfruil en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast etc en alle kommer en calangie etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1562, januari 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832