Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1539-14-7930-33v

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels bekent schuldig te zijn aan Anthonis Denijs Meijnaerts en Katheleijn wed. van Willem Wouter Jacops een jaarl. en erf. pacht van 1 mud rogge uit:
1. huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg aen die Hasselt
Belendingen:
Peter Gherit van Boerden een zijde
gemeijn straet ander zijde
gemeijn straet een einde
Jan Sijmons ander einde
2. uit een stuk land aen die Hoeven, groot 8 lopensaet.
Abt van Tongerlo een zijde
Convent van Tongerlo ander zijde
Abt van Tongerlo een einde
gemeijnt van Tilborch ander einde
3. 2 bunder beemds, gelegen in die Sporckt
Belendingen:
Willem Willem Mutsaerts een zijde
Ariaen Gherit Meeus ander zijde
Daniel Jan Reijnen en anderen een einde
die Leije ander einde
Staat te los met 50 kar. gulden van 20 st.

1539, januari 31

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832