Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-36r

Anthonis zoon van wijlen Gherit Henrick Beijkens legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Adriaen zoon van wijlen Marten Jan Ghenen, zijn zwager, met afgaan en vertijen etc., een vierde deel hem toebehorende in alzulk huis, dat staat in de parochie van (Tilburg, niet ingevuld) ter stede genaamd aent Creijenven op het erf waar wijlen Gherit Henrick Beijkens voornoemd, zijn vader, toen hij leefde, woonde en waarin hij gestorven is, terwijl Dingen de weduwe van wijlen Gherit vs. diezelfde huizing voors, nog ter tijd in tocht gebruikte en bewoonde, ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen behalve dat Dingen de weduwe van wijlen Gherit Henrick Beijkens voornoemd haar tocht en recht haar leven lang durende hebben en behouden zal in het voorschr. vierde deel zoals ze tot nu toe gehad heeft, zonder arglist.
Datum de vierde januari, schepenen Ghierl en Berijs.

1556, januari 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832