Menu

Documenten

Document R-1722-14-8189-74v

Johan Staeckenborgh soon wijlen Willem Staeckenborgh ende Engelina desselfs meerderjarige suster geassisteert door Bartholomeus van Oerle als haren gecozen voigt bij procuratie gepasseert voor schepenen alhier den negentienden december 1720 alhier op heden verthoont, cedunt aen Jacobus Willem de Beer een parceel ackerlandt groot sess loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Martinus Brock, zuijd de weduwe Claes van Gorp, west eenen padt, ende noort de erffgenamen Joost Momboirs, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc. allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den seventhienden meert seventhien hondert twee en twintigh.

Cooppenn: en slagen, 457:10:0 hier op betaelt bij de vest vier hondert seven gulden en thien stuijvers.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832