Menu

Documenten

Document R-1703-14-8185-215v

Jan Janssen de Beir aende Hasselt alhier, cedit aen Willem de Beir, een parceeltien ackerlants, groot twee loopensaeten ofte daer ontrent, onbegrepen der maete, gelegen ontrent Craenenbergh onder de Hasselt alhier, oost Jan Goijaert ... Heerden, suijt Peeter Goijaert Heerden, west de gemeente, ende noort de weduwe Jan Goijaert Janssen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den elffden december,

Cooppen 70 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832