Menu

Documenten

Document R-1709-14-8186-270v

Geertruijd Janssen van Gils cum tutore, cedit aen Adriaen Anthonij van Gils, een parceeltie soo saeij als weijlant, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aent Creijven onder de Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt Denis Hoirvoirts, west de weduwe van Peter Goijaert Heerden, ende noort Anthonij van Gils, los ende vrij, uijtgenomen vijftien stuijvers siaers, aen den heer rentmeester Slingerlant, ende voorts wegen stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den seven en twintichsten junij 1709.

Cooppen: et slagen 23 gulden 10 stuijvers voldaen bij de vest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832