Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1551-14-7941-61v

Jan zoon van Cornelis Peter Mutsaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Adriaen Cornelis Hermans een jaarlijkse en erfelijke cijns van 55 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 9 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op het einde van het Creijenven in die Postelstraet tussen:
erfenis van Peter Thonis van Boerden een zijde
erfenis van Gherit Gherit Reijnen ander zijde
erfenis van Peter Jan Reijnen een einde
die gemeijn straat ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. huis etc. altijd goed, zeker genoeg en wel dogende te maken etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 50 karolus gulden, 20 stuivers voor de gulden voors. gerekend, of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstand, behalve dat Jan Cornelis Peter Mutsaerts of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jans mis tevoren op te zeggen etc. en ook als het over 10 jaren Jan zoon van wijlen Adriaen Cornelis Hermans behoeven en believen zal de voors. hoofdsom te hebben en dat aan Jan zoon van Cornelis Peter Mutsaerts of zijn nakomelingen met sint Jansmis tevoren verkondigd en opgezegd zal worden, zo heeft Jan zoon van Cornelis Peter Mutsaerts geloofd en hij gelooft bij deze super se et bona sua etc. de voors. hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstand met lichtmis daarna op te brengen en te betalen.

1551, februari 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832