Menu

Documenten

Document R-1738-14-8191-352r

Jenneken Adriaen Joosten weduwe Jan van Capel en Geeraerd van Capel cedunt aen Willem Geboers een halff huijsken aenden oosten cant scheijdende opde graet vande schouw vande wooningh ten westen met den hoff daer aen groot elff of twaelff roijen gestaen ende gelegen onder Tilborgh aan't Creijven oost de kinderen Daniel van Heijst, zuijd Piter van Gent, west de kinderen Daniel van Heijst, ende noord Mattijs Maes, belast met vijff duijten chijns s'jaers aende conventualen van Tongerlo voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen kommer etc., pro ut in forma, actum den dertigsten april seventien hondert acht en dertigh,

Cooppenn: 33:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832