Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1506-14-7903-2r

Jan Veramelvoert heeft gheloeft als een principael sculder te gelden ende te betalen Ghijsbert Jans van Vermee x lopen rogge jaerlics ende erfflics pachts alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff met sijne grond ende toebehoerte ghelegen in die Hasselt tussen erffe Aerts van Riel ende tussen die gemeijne straet dander sijde Item uit een lands gheheijten den Eijckacker tussen erffe Aerts van Riel deen sijde ende tussen erffe Engele weduwe Dries? Daniels ende haer kijnderen als hij sede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende alle commer calangie daer op comende aff te doen date den ix februarij ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832