Menu

Documenten

Document R-1547-14-7938-54r

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Willem van Gorp een jaarlijkse en erfelijke cijns van 90 stuivers uit een huizing, hoving, grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt tussen:
die gemeijn straat aldaar een zijde en een einde
Cornelis Cornelis sBeren ander zijde
Cornelis Cornelis Wouters ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 9 lopensaet gelegen alsvoor tegenover de straat aldaar tussen:
de weduwe van Peter Willem sBeren met haar kinderen en meer anderen een zijde
de weduwe van Peter Thijss vanden Eijndt met haar kinderen en meer anderen ander zijde
Henrick gelover voors. een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Polder, groot ca 7 lopensaet, gelegen aan die Hoeven tussen:
de Abt van Tongerloe een zijde en een einde
het Convent van Tongerloe ander zijde
die gemeijnt van Tilburg ander einde.

1547, januari 29

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832