Menu

Documenten

Document R-1501-14-7898-22r

Henric Willem gebruederen zoenen Lambrecht Jan Roeloffs Jan Wouters ut tutor (als voogd) Margriete sijn wijffs voer hem selven ende voer Marie dochter wilner (wijlen) Lambrecht voers Peter Heij soen ut tutor (als voogd) Niclaus sijns wijffs Lambrecht Aert Wellikens soen ut tutor (als voogd) Adriaen sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Sijmon Boet die Sijmon vercregen hadde bij Elizabet dochter wilner (wijlen) Lambrecht Roeloffs soen Aert Henric soen voer hem selven ende voer Johanna sijn suster daer sij altesamen voer geloeven elck hun ghedeelte ende erfrecht in huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten x lopensaet ghelegen aen die Hasselt tussen erffe Haijwijch Reijnkens deen sijde ende tussen erffe Jans van Son dander sijde streckende vande strate totte erffe die heer van Tilborch supportaverunt (hebben overgegeven) Anthonis soen wilner (wijlen) Lambrecht Roeloffs helmelinge vertegen ende daer hij uit sal gelden den heren van Tongerloe xiii lopen rogge erffs ende alle andere commer van henne wege aff te doen scabini Jan die Bont, Reijnkens.

In de marge: Anthonis soen wilner (wijlen) Lambrecht Roeloffs voers supportavit (heeft overgegeven) Janne Gherit Wouters ut patet in literis (zoals blijkt uit de brieven) ende alle commer aff te doen date xx januarij anno xv ende een scabini Bont, Reijnkens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832