Menu

Documenten

Document R-1700-14-8185-28v

Jan Gerits Verbunt soo voor sijn selven ende alnogh hem fort ende sterck makende voor Cornelis, Maria, ende Cornelia sijne absente broeders ende susters, Peter Hosemans als man ende momboir van Adriaentien van Dorenmael, Laureijs ende Jan Gerits van Dorenmael te samen erffgenamen wijlen Cornelis Janssen Verbunth, cedunt aen Peeter Embreght Maes, een parceel weijlants groot twee loopensaeten, ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gelegen aende Hasselt alhier, oost de kinderen Jan Anthonis de Jongh, suijt ende west Niclaes Matthijs Maes, ende noort Niclaes Peeter Huijben, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twintichsten dito 1700.

Cooppenn: et slagen 201 gulden 10 stuijvers, voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832