Menu

Documenten

Document R-1700-14-8185-60r

Geraerdt, Francoijs, ende Cornelis Cornelis van Beurden, cedunt, aen Peeter Jan Peeter Sijmons, een parceel ackerlant, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Gerrit Willems Veramelvoirt, suijt de kinderen Francoijs Michiel Adriaen Hendericx, west den cooper in desen, ende noort de kinderen Peeter Adriaen de Beir, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tweeden november,

Cooppen 210 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832