Menu

Documenten

Document R-1746-14-8194-18r

Cornelis Hosemans als in huwelijck hebbende Geertruij Gerart Verschueren cedit aan Cornelis Cornelis Janssen de helft aan den westen kant in een parceel ackerlant groot int geheel vijff lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost Cornelis van den Broeck, zuijt, west en noort Jacobus de Beer, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenden november seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: 140 gulden voldaan.

Cornelis Hosemans als in huwelijck hebbende Geertruij Gerart Verschueren cedit aan Joris Janssen van Gorp een parceel ackerlant groot een lopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, aande Hasselt, aldaer oost Jan van de Megdenberg, zuijt de vercooper, west de waterlaet en noort den cooper, los en vrij, uijtgenomen, wegen, stegen, schouwen, waterlaten, ende alle andre nabuerlijcke regten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achsten november seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: 83 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832