Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7902-40r

Claus Steven Reijnen soen x lopen rogge erffpacht hem toebehoerende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck erffs te vergelden dat Bossch Item uit een stuck lands geheijten die Hoge Weije Item uit alsulck versterff als Aerd Peter Nouwe soen versterven sal in huijs hoff daer Peter Nouwen in verstorven was ende welck x lopen rogge erffpacht voers Claus voers vercregen hadde van Aerden Peter Nouwe ut patet in literis (zoals blijkt uit de brieven) supportavit (heeft overgegeven) Elizabet weduwe Peter Nouwen bij een erffwisselinge gedaen tussen Claus ende Elizabeth daer Claus van aff sal ... hebben een stuck erffs geheijten dat Bossch gelegen in die Creijvense straet tussen erffe Aert Peter Nouwe aen beijen sijden en aen deen eijnde Gherit Gerit Jan Hagaerts soen hoedende aen die straet op welck acker lands Elizabet voers vertegen heeft tot behoeff Claus Stevens los ende vrij et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) date xv decembris scabini Soffaert, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832