Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1724-14-8189-192r

Engelina Jan Janssen de Beer bejaarde dochter cum tutore cedit aen Willem Geboers in houwelijck hebbende Maria Jan Janssen de Beer de helffte gemeen en onbedeelt in een huijsken en hoff groot int geheel seven quartier loopensaet offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg onder de Hasselt ter plaetse aent Heijent aldaer oost de straet, zuijd Adriaen de Roij, west de selve ende noord Cornelis Joost Gijsbers de Beer, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma en waer in den cooper d'ander helffte nomine uxoris is competerende, actum den een en dertigsten october seventien hondert vier en twintig,

Cooppenn: 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832