Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-270r

Adriaen Janssen van Beurden, cedit aen Jan Laureijs Colen, een parceeltien ackerlants, groot een ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, suijt Peeter Hosemans, west den vercooper, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (den sesentwintichsten november),

Cooppen 130 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832