Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-281v

Cornelis Peter Hosemans als in houwelijck hebbende Geertruijd Geraert Verschueren cedit aan Norbartus Denis Hoirvoorts een parceeltje ackerlant groot drie quartier L ofte etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar aande Corte straat, oost de weduwe Jan Swagemakers, suijt de straat, west Adriaan Maas, en noort de kinderen Guilliam Boogers, los en vrij uijtgenoomen wegen stegen schouwen etc. ende heeft etc. geloovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, actum den vijffden januarij seventien hondert twee en veertigh,

Cooppenn: 37 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832