Menu

Documenten

Document R-1516-14-7912-19r

Adriaen Eelen Mutsaerts zoen promisit (heeft beloofd) hem te gelden ende te betalen Henrick zoen Henric Peter Aerts twelff lopen rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe Jan Peter Meeus zoen deen sijde ende tussen erffe die kijnderen Gherit Meeus zoen dander sijde streckende vande erffe Aleijt Gerit Jans ... cum pueris (met haar kinderen) totte straten toe aldaer Item noch uit ende van een huijsken metten toebehoerte gelegen tseegen den huijs hoff voers ... tussen erffe Jan Em Eelkens zoen deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Jan Peter Meeus zoen dander sijde, hoedende voer op die straet als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer daer op comende aff te doen datum Sinte Peters dach ende ... scabini Ael, Berijs anno xvi.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832