Menu

Documenten

Document R-1740-14-8192-174v

Adriaan, en Jan gebroederen meerderjarige kinderen wijlen Jan Adriaan Maas, den voorn: Adriaan Jan Maas nog als momboir, en Gijsbregt Embregt Maas vader en toesiende voogt over sijn een onmondig kint in egten bedde verweckt bij Eva Jan Maas, de momboirs met consent ende authorisatie van heeren wethouderen alhier in dato 20e augustus 1740, op heden vertoont, cedunt aan Adriaan Mattijs Maas een parceel ackerlant met den houtwas daar toegehoorende groot drie loop offte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aande Corte straat, oost de weduwe Jan Swagemakers, zuijt de straat, west de erffgenamen van Laureijs Swagemakers, en noort de kinderen van Guilliam Boogaars, los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negen en twintigsten september seventien hondert veertigh.

Cooppenn en slagen 115 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832