Menu

Documenten

Document R-1738-14-8192-2v

Laureijs Peter Hosemans, cedit aande heer Adriaen Coolen, een kamer in seeckere huijsinge aan den oostenkant scheijdende op den graat van de schouw van de wooninge ten westen, met den hoff daar aan groot ontrent seven en twintig roeden gestaan ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar oost Joris van Gorp, zuijt de kinderen Gerit Verbunt, west deselve, ende noort de straat los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den twaalfden julij seventien hondert acht en dertig,

Cooppenn: 110 gulden voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832