Menu

Documenten

Document R-1555-14-7946-16r

Andries zoon van Cornelis Jan Wouters legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van Cornelis Jan Wouters, zijn broers, een vierde deel hem toebehorende in een stuk land genaamd de Willich Acker de gehele akker groot ca zeven en een half lopensaet gelegen pro ut supra precedentibus literis (als boven in de voorgaande brief), met afgaan en vertijen etc. Et promisit warandiam more solito dempto (En hij heeft geloofd te waren zoals gewoonte is, behalve) dat uit het gehele stuk land voors. vergolden moet worden een mud rogge losbare pacht aan Zwaenke, zuster van de voors. Jan, Cornelis en Andries, te betalen volgens inhoud van de brieven, die daarvan eertijds gemaakt zijn, terwijl Andries voornoemd gelooft dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle andere kommer en calangies daar op komende allemaal voor hen af te doen. Datum en schepenen als voor.

1555, juli 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832