Menu

Documenten

Document R-1641-14-8003-173v

Adriaen sone wijlen Cornelis Cornelis de Beer, een stuck saijlants twee lopensaet metten mate begrijpende geheijten de ... gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Jan Cornelis de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse sijns vercopers lancx hier affgepaelt te worden dander sijde, hodende met beijde d'eijnden opde gemeijne strate, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zo zij zeiden heeft wettelijk en erffelijk verkocht en overgegeven) Cornelis sone wijlen Jan Cornelis de Beer ten behoeve van sijns selffs, ende voorts ten behoeve van sijne broeders, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (x decembris 1641, scabini Baerdwijck et Graeff).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832