Menu

Documenten

Document R-1628-14-7998-49r

Jan sone Cornelis Janssoon van Gorp een stuxken saijlants een halff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Gerit Cornelis Janssoon van Gorp die weduwe metten kijnderen Jan Jan Claes Stevens deen sijde ende tuschen erffenisse Cornelis Cornelis Janssoon van Gorp dander sijde, streckende vande erffenisse Mr. Herman de Roij totter gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijck etc.) Fransen sone wijlen Jan Huijbertssoon van Duijssel met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832