Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1561-14-7951-85v

Henrick zoon van wijlen Jan Sijmons legitime te hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Anthonis zoon van wijlen Gerijt Henrick Beijkens, met afgaan en vertijen etc, een stuk land groot ongeveer 3 lopensaet uit een stuk land van acht lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen `t Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Henrick voors, dat van de voors acht lopensaet is [afgedeeld] beide zijden
de Cruijsloot een einde
erfenis van Anthonis Gerijt Henrick Beijkens ander einde.
Nog hiertoe een lopensaet akkerland uit een akkerland van ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
het erf van de voors Henrick, dat hiervan afgedeeld en afgepaald is een zijde
erfenis van Anthonis voornoemd ander zijde
erfenis van Anthonis Jan Gerijt Hermans een einde
de gemeijn straat ander einde,
zoals hij zeide. Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren) behalve dat Anthonis koper voornoemd hieruit moet blijven gelden een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Kerk van Riell. Verkoper voornoemd beloofde verder dit verkopen omnini ut supra (alles als boven). Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1561, maaart 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832