Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1551-14-7942-39r

Jan zoon van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, die Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Barbara zijn vrouw dochter van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgeven aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, zijn vader voornoemd, samen met alle brieven en recht, met afgaan en vertijen, al het recht en deel, dat hem aangekomen en versterven zou mogen van Willem voors. zijn vader in alle erfelijke goederen, te weten bijzonder in een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, samen groot ca 12 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg aan die Steenen Camer, waar Willem voors. nu ter tijd woont en in een stuk erf in weide en heide genaamd de Heilige Geest gelegen in die Stockhasseltsche straet en nog in een stuk beemd gelegen onder Gilze in de Ghilsche Vucht.
En nog daartoe ook al het versterf en recht van versterven als dezelfde Jan bovengenoemd aangekomen en verstorven mag zijn van wijlen Lijsbet weduwe van Willem Mutsaerts, zijn grootmoeder, waar en welke plaats die gelegen is of bevonden zal worden, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of droge, niets uitgezonderd zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en nooit meer naar het voors. versterf, recht of deel te talen of te doen talen met geen enkel recht, geestelijk of wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende voor hem allemaal af te doen.

1551, november 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832