Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8186-249v

Anna Margriet Segers, cum tutore, cedit aen Laureijs Swagemakers, een parceel ackerlant, groot twee loopensaeten, ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, oost de waterlaet, suijt Peeter Vrancken, west de straet, ende noort Jan Janssen de Cocq, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen waterlaeten etc. ende heeft etc. geloovende etc. allen commer etc. actum den vijffden februarij,

Cooppen 120 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832