Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1542-14-7933-34r

Cornelis Cornelis Wouters heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Anthonis zoon van wijlen Denijs Meijnaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende, groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
de gemeijn straat een zijde
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren en de weduwe van Willem van Riel met haar kinderen ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 7½ lopensaet gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Ghierl een zijde
erfenis van Adriaen Meeus Roij Gherits ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Wouters, Cornelis Wouter Jan Wouters en meer anderen een einde
die Creijenvenschestraet ander einde
Nog uit een stuk land groot ca 4½ lopensaet en 7 roeden gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen een zijde
erfenis van Adriaen Meeus Roij Gherits ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Wouters en Henrick Cornelis Heijnen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.

Te mogen lossen met lichtmis met 150 karolus gulden van 20 stuivers per stuk samen met de jaarcijns en achterstel, met sint Jansmis tevoren op te zeggen.

1542, januari 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832