Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7926-12v

Willem zoon van wijlen Wouter Vermee heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Daniel zoon van wijlen Gerit Hermans 7 vierdevaet land en Peter Goijaert Pulskens als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter Vermee, heeft hem wettelijk en erfelijk verkocht een stuk land van ongeveer drie lopensaet, hun toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in dat Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Geenen een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen een einde
erfenis van Jan Meeus ander einde.
Koper moet onderhouden een voetpad en een weg die hiertoe behoort.

1533, december 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832